Strona główna

 

Mgr Anna Skórzak jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w zawodzie od 2004r., z doświadczeniem zdobywanym w sektorze publicznym oraz praktyce prywatnej. Przeszła własną terapię szkoleniową. Pracuje pod superwizją, zgodnie z zasadami etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty.

Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową dla osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym. Oferuje również pomoc obejmującą wsparcie psychologiczne, interwencje terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, porady, oraz psychoedukację (m.in. dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rodziców dzieci i nastolatków sprawiających trudności wychowawcze). Sposób pracy dobiera indywidualnie w zależności od zgłaszanego problemu. Psychoterapię prowadzi także w języku angielskim.

Ofertę kieruje również do osób nie doświadczających poważniejszych trudności, ale pragnących pracować nad własnym rozwojem i samorealizacją.

Wykonanie: Medmemo.pl