Zakres pomocy

Zaburzenia zdrowia psychicznego: 

m.in. nerwice, depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, zaburzenia psychosomatyczne, lęki, fobie, napady paniki;

Kryzysy życiowe:

utrata bliskiej osoby, rozstanie, poważna choroba i inne traumatyczne wydarzenia, problemy w adaptowaniu się do zmian w sytuacji osobistej lub zawodowej oraz radzeniu sobie ze stresem

Trudności w obszarze relacji z innymi ludźmi oraz stosunku do samego siebie:

problemy rodzinne, małżeńskie, seksualne, wychowawcze, trudność w nawiązywaniu kontaktów oraz utrzymywaniu satysfakcjonujących związków, niska samoocena, poczucie braku satysfakcji z własnego życia, braku celu, wyizolowania;

Problemy związane z wkraczaniem w kolejne etapy rozwoju:

m.in. bunt okresu dojrzewania, zadania życiowe wczesnej i późnej dorosłości – odnajdywanie się w roli partnera, rodzica, osoby aktywnej zawodowo, godzenie się z przemijaniem i starzeniem się.

Wykonanie: Medmemo.pl